Ľubo Roman

kandidát na primátora mesta Strážske

VOLEBNÝ PROGRAM
  • Kompletné ukončenie rekonštrukcie námestia
  • Riešenie dopravných problémov v meste a bezpečné mesto
  • Racionalizácia MsPS
  • Podpora a udržanie sociálneho štandardu seniorov
  • Riešenie energetickej efektívnosti budov a zariadení v meste
  • Podpora rozvoja športu a športovísk, revitalizácia mestského parku
  • Podpora malého a stredného podnikania
  • Rozšírenie cintorína vrátane parkoviska

Voľte číslo

⠀8⠀

Môj príhovor